"Konečne niekto,
       kto rozumie realitám"
"Najlepšie služby
       a právna podpora"

Služby

 

Našim klientom ponúkame komplexné realitné služby, ktoré zahŕňajú všetky tieto činnosti:

 

•          Sprostredkovanie predajvšetkých druhov nehnuteľností

•          Sprostredkovanie prenájmu všetkých druhov nehnuteľností

•           Jedinečný priamy predaj investičných typov nehnuteľností vybraným klientom

•           Riešenie záložných práv a exekúcií

•           Sprostredkovanie prevodu členských práv a povinností k družstevným bytom

•           Vypracovanie znaleckého posudku podľa vyhl. 492/2004 Z.z.

•           Odborné poradenstvo pri delení a inom nakladaní s nehnuteľnosťami

•           Právny servis súvisiaci s predajom a prenájmom nehnuteľností

•           Právny servis spojený s vysporiadaním nehnuteľností

•           Sprostredkovanie hypotekárneho úveru

•           Daňové poradenstvo