"Konečne niekto,
       kto rozumie realitám"
"Najlepšie služby
       a právna podpora"

Marketingové a finančné poradenstvo

Našim klientom poskytujeme sprostredkovateľské a poradenské služby aj v oblasti financovania investičných projektov. Vzhľadom na to, že máme dlhoročné skúsenosti s riešením úverového financovania a tiež veľmi dobré vzťahy v mnohých významných bankách môžeme byť našim klientom užitoční aj v tomto segmente.

Vieme našim klientom pripraviť podnikateľský zámer presne podľa požiadavie banky s kompletnou finančnou analýzou projektu, ktoré je pre všetkých "risk" manažerov, ktorí rozhodujú o schálení úveru nesmierne dôležitá. Samozrejmosťou každého podnikateľského zámeru je taktiež podrobný marketingový plán, ktorý vychádza s finančných možností projektu.

V prípade záujmu o naše služby nás môžete kontaktovať:

Ing. Peter Smatana

+421 905 123 776